Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


    ATRAKCJE TURYSTYCZNE / Przełęcz Okraj 
Schronisko na Przełęczy Okraj

 Obniżenie oddzielające Kowarski Grzbiet Karkonoszy od Grzbietu Lasockiego  nosi nazwę Przełęczy Okraj. Od XVIIw. rozwijało się tu pasterstwo, budowano szałasy i budy pasterskie. W pierwszej połowie XIXw. popularne były zjazdy wielkimi rogartymi saniami z przełęczy do Kowar. Istniało  Przejście graniczne i komora celna na granicy prusko-austriackiej. Obecnie jest strażnica Straży Granicznej i schronisko turystyczne. 


AGENCJA PROMOCJI TURYSTYKI
Kontakt marketing@agrowczasy.com
Copyright © 2001 - 2002 Agrowczasy.com

stat4u